VISUAL COMMUNICATION
Priti Thankar
Sahal Merchant
• Sourabh Thakur
Nishant Ghadge
Kireeti Bolleddu
Manish Thorat
Abhijeet Rokade
Pranav Mistry
Amisha Banker
• Senthil Nathan
Muthukumar
Prajakta Padval
Sachin Datt
Samrat Sardesai
Shounak Jog
Kumar Anchal
Saudha Kasim
Jayanti Shetty
Antara Hazarika
• Preetal kamat

Peter Joseph
Shilpa Singh